Competentie training / loopbaanontwikkeling (CH-Q)

Competentie training / loopbaanontwikkeling (CH-Q)

LINDA Advies biedt de CH-Q competentie training / loopbaanontwikkeling aan. Deze trainingen worden gegeven volgens een uit Zwitserland afkomstig kwaliteitsmodel voor loopbaanontwikkeling. Dit model gaat ervan uit dat iedereen competenties ontwikkelt in alle facetten van het leven: werk, vrijwilligerswerk, mogelijke zorgtaken, rol in het gezin en sociale kringen, hobby’s en interesses.
Tijdens de training benoemen de deelnemers behaalde successen uit al deze facetten waaruit competenties naar voren komen. De competenties worden vastgelegd in een portfolio, samen met zgn. bewijslasten. Daarnaast stellen de deelnemers een actieplan op. In dit actieplan beschrijven ze concrete stappen hoe zij hun persoonlijke doelen willen gaan bereiken.
De training eindigt met een presentatie van zowel het portfolio als het actieplan. Bij de eindpresentatie is een assessor aanwezig en ontvangen de deelnemers -indien de training met goed gevolg is afgerond- een certificaat.

Voor meer informatie, neem gerust contact met mij op!

Voor informatie over de CH-Q methode lees je hier.