Internationaal Erasmus+ project

Het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) in Den Helder is partner in het Erasmus+ KA2 ‘ReTraVaSSEV’ voor Volwassenenonderwijs project “Herkenning, Opleiding en Validatie van Sociale Vaardigheden voor Inzetbaarheid van Kwetsbare Groepen”.  De andere partners binnen dit project komen uit Portugal, Zweden, België, Macedonië en Cyprus. Als trainer bij het IVC is LINDA Advies vanaf zomer 2018 aangesloten. 

Het belangrijkste doel van het project is trainers te trainen in het herkennen, trainen en valideren van een top-5 van soft skills die het meest relevant zijn voor inzetbaarheid, betere sociale integratie of succesvoller onderwijs voor kwetsbare groepen. Dit zowel op nationaal als op Europees niveau. Op deze manier versterken we het menselijk kapitaal en de inzetbaarheid door ons te concentreren op de ontwikkeling van soft skills op Europees niveau. Onderwijs en opleiding moeten iedereen voorzien van een breed scala aan vaardigheden die deuren opent naar ontwikkeling in een complexe samenleving met snel evoluerende werkplekken.

Het project is eind 2017 van start gegaan en in november 2018 was een eerste bijeenkomst waar ook de trainers bij aanwezig waren van alle 6 de betrokken landen. Een week vol workshops, discussie, overleg en ontwikkeling! Meer over dit project lezen?Kijk op https://skillsforyou.eu/